IT-hooldus
.


Tänapäeva maailmas sõltuvad väga paljud valdkonnad infotehnoloogiast ning tõrked selle töös võivad kaasa tuua suuri kahjusid. Üha keerukamaks muutuvad IT seadmed aga nõuavad järjest kvalifitseeritumat hooldust.

Vähe sellest - tormiliselt areneva IT valdkonnaga on raske sammu pidada ettevõtetel, kelle põhitegevusalasse see ei kuulu. Nii võib juhtuda, et viivitades teadmatusest uute tehnoloogiate kasutusele võtmisega, annate valusa löögi oma firma konkurentsivõimele.

Minimeerimaks neid ohte on paljud firmad usaldanud oma IT valdkonna hoolduse ja arenduse asjatundjatele ja sõlminud IT hoolduslepingu.

IT hooldusleping annab Teie firmale täieliku vabaduse keskenduda oma tulutoovale põhitegevusele.

Lepinguga tagame Teie firma IT seadmete ja tarkvara korralise hoolduse ning parima töövõime, ennetamaks võimalikke probleeme. Juhul, kui süsteemi töös siiski esinevad tõrked, garanteerivad meie spetsialistid nende võimlikult kiire kõrvaldamise.

Soovi korral pakume Teie firma töötajatele ka arvutialast koolitust ja täiendõpet.

Te võite unustada kõik oma IT valdkonda kuuluvad probleemid,
sest professionaalne abi on vaid telefonikõne kaugusel.
Avaleht | Arvutiabi | IT-hooldus | @ - RÜHM | Kontakt | E-mail